по-русски

Biedrība sāka savu darbību ar mērķi restaurēt un uzturēt Viktora Coja pieminekli Latvijā, viņa traģiskās nāves vietā, kā arī popularizēt to Latvijā un ārvalstīs. Lai nodrošinātu mērķa īstenošanu biedrība veic finanšu līdzekļu piesaisti ziedojumu veidā.

Organizatoru sastāvā ietilpst Viktora Coja pieminekļa izveides 2002. gada iniciatīvās grupas locekļi, Amirans Habelašvili, Ruslans Verešjagins un Valērijs Petrovs.

Biedrība „Pareiza lieta”, reģistrēta 2011.gada 22.decembrī Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas Nr.40008187501.